Delatnosti

Železnički sistemi

Poslovi TELEFONKABLA vezani za železnicu odnose se na projektovanje, montažu, puštanje u rad i održavanje signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja na železnici

Već dugi niz godina TELEFONKABL uspešno sarađuje sa Javnim preduzećem Železnice Srbije, a posebno smo ponosni na poslove na modernizaciji srpske železničke infrastrukture u poslednjih osam godina od kojih je neke finansirala Evropska banka

Reference TELEFONKABLA uključuju polaganje, montažu i puštanje u rad više od 300 kilometara signalno-telekomunikacionih kablova, telekomunikacionih i signalno-sigurnosnih uređaja, centrala i automatskih dispečera.