O kompaniji

Organizacija

Telefonkabl je organizovan tako da celinu čini 6 organizacionih jedinica

  • Sektor: Telekomunikacione mreže
  • Sektor: Distributivni sistemi
  • Sektor: Železnički sistemi
  • Sektor: Inženjering
  • Sektor: Ekonomski poslovi
  • Služba: Zajednički poslovi