Delatnosti

Sistem za dojavu požara

Obezbeđuje blagovremenu detekciju pojave i mesta nastanka požara, kao i alarmiranje, odnosno upozoravanje (telefonsko pozivanje) osoblja i odgovarajućih službi da je do njega došlo.

Za dojavu požara TELEFONKABL koristi najkvalitetniju opremu različitih proizvođača u skladu sa preferencijama klijenta.