Aktuelnosti

Rekonstrukcija železničke pruge na Koridoru 10, deonice: Sopot Kosmajski - Kovačevac, Mala Krsna - Velika Plana i Golubinci - Ruma

Kompanije Telefonkabl a.d. i Energoprojekt Niskogradnja a.d. zaključili su podizvođački ugovor o rekonstrukciji železničke pruge na Koridoru 10, deonice: Sopot Kosmajski (km 40+900) - Kovačevac (km 59+289), Mala Krsna (km 70+264) - Velika Plana (km 99+717) i Golubinci (km 46+318) - Ruma (km 64+207). Izvođenje radova na navedenim deonicama obuhvata rekonstrukciju signalno sigurnosne infrastrukture i zaštitu telefonsko telekomunikacionih postrojenja i kablova. Glavni izvođač radova je RŽD International-Ogranak Beograd, a investitor Železnice Srbije a.d. Radovi se finansiraju iz ruskog kredita koji je namenjen za modernizaciju srpskih železnica.