Partneri

Albis Technologies

www.albistechnologies.com

Portfolio proizvoda:

 • Pristupne mreže za poslovne korisnike:
  ULAF+ (Universal Line Access Family)
  (SHDSL, optički prenosni sistemi, interfejsi za pristupne mreže)
 • Širokopojasni pristup: ADSL, xDSL, IAD
  (Integrisani pristupni uređaj – širokopojasni pristup i ISDN servisi)
  ISDN (ISDN NT1, ISDN NTBA&NTBA splitter, SANTIS-ab V.3.1)
 • KDS: Kablovski modemi za KDS (omogućavaju pristup velikom broju TV kanala, brzi internet i prenos glasa na jednom KDS priključku)
 • IPTV: H.264 Digital Set-top Boxes (omogućavaju pristup velikom broju TV kanala, brzi internet i prenos glasa na jednom telefonskom priključku)
 • RFID sistemi (Sistemi za radio frekventu identifikaciju)